Pamuk İşletmeleri, Pembekurt Böceği ile Mücadele İçin Hazırlıklarını Tamamlamalı

Pamuk alanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin, pembekurt böceği ile mücadeleye ilişkin hazırlıklarını, iklim değişiklikleri ve zararlının biyolojisi göz önüne alınarak, her yıl 15 Mart’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan Pembekurt ile Mücadele Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, çırçır prese fabrikalarının, pamuk üreticilerinin, kütlü pamuk, pamuk küspesi ile tohumluk ve yağlık çiğit üretimi ve ticaretini yapanların, pamuk sap ve artıklarını depolayan, işleyen ve/veya ham madde olarak kullanan kişi ve kuruluşların uymakla yükümlü oldukları hususlar güncellendi.

Buna göre, iklim değişiklikleri ve zararlının biyolojisi de göz önüne alınarak, pamukla ilgili faaliyet gösteren tüm işletmelerin faaliyetlerini her yıl 15 Mart’a kadar tamamlaması sağlanarak zararlının yayılması engellenecek. Söz konusu süre daha önce 31 Mart olarak uygulanıyordu.

Pamuk yetiştirilen, işlenen, kullanılan ve ticareti yapılan yerlerde fenni temizlik işlemlerinin yapılması, kütlü pamukların tamamının çırçırlanması söz konusu tarihe kadar zorunlu olacak. Bu tarihten sonra çırçırlama işlemi ve kütlü pamuklar bekletilemeyecek, depolanamayacak, alım, satım ve nakilleri yapılamayacak.

Fenni temizliğe tabi tutulmuş olan yağlık çiğitlerin nakline de aynı tarihe kadar izin verilecek, yağhanelerde işlenecek yağlık çiğitler için bulundukları depolarda gerekli koruyucu tedbirler alınacak.

Pamuk sap ve artıklarını depolayan işleyen ve/veya ham madde olarak kullanan işletmeler ile biyokütle tesislerinin, toplanan ürünlerin dışarıyla teması kesilecek şekilde partiler halinde depolanması ve yine aynı tarihe kadar yakılması sağlayacak.

Her yıl 15 Mart’a kadar yapılması gereken iş ve işlemlerin yapılmaması durumunda pamuk sap ve artıkları pelet halinde, yeni bir bulaşmaya kaynak oluşturmayacak şekilde pamuk ekiliş alanlarından uzak bir alanda depolanacak, pelet haline getirilememesi durumunda, pamuk sap ve artıklarından oluşan balya/yığınlar belli aralıklarla istiflenecek, üstü ve etrafı pembekurt çıkışını engelleyecek uygun bir malzeme ile kapatılarak dışarıyla teması engellenecek ve fümigasyon operatörü kontrolünde balya/yığın bitene kadar, belli aralıklarla fümigasyona tabi tutulacak.

Tarlalardan toplanarak yakacak olarak kullanılmak üzere evlerde, avlularda, damlarda bulunan kör kozalı sapların ve yığın artıklarının da her yıl 15 Mart’a kadar yakılarak tüketilmesi zorunlu olacak.

???????Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar idari yaptırıma tabi olacak. Süresi içerisinde imha edilmeyen kör kozalar, saplar ve yığın artıkları, masrafı üreticiye/işletmeye ait olmak üzere müdürlükler tarafından toplatılarak imha ettirilecek.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler adına gerekli mücadelenin müdürlükler tarafından yapılması halinde, mücadele kapsamında yapılan masrafın iki katı kadar tutarın sorumlularca ödenmesi için bir aylık süre verilecek.

Öte yandan 5 Ağustos 2003 tarihli ve 25190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Pamuk Ekilişlerinde Zararlı Olan Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund.)(Lepidoptera: Gelechiidae) Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir